Lider projektu:

Fundacja na rzecz
Collegium Polonicum

sekretariat@fundacjacp.org

ul.Kościuszki 1
(budynek biblioteki CP)
69-100 Słubice

www.fundacjacp.org
tel/fax 95 759 24 44

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.