Super Szef Super Firmy - czyli jak wystartować w biznesie

Dotacje z Unii Europejskiej na założenie własnej firmy!
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej na pomoc osobom prywatnym w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Realizacja projektu "Super Szef Super Firmy, czyli jak wystartować w biznesie" rozpoczyna się w styczniu 2009 roku, a kończy w sierpniu 2010 roku.

Pierwszym etapem realizacji będzie dwustopniowa rekrutacja uczestników (wszystko w zakładce "Rekrutacja")


Po etapie rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 uczestników. 60 % muszą stanowić osoby z obszarów miejsko-wiejskich, czyli z miejscowości do 25 tys. mieszkańców. Ponadto preferowane będą osoby młode - do 25 roku życia, które mają stanowić 40% uczestników oraz kobiety - 50% uczestników. Dane procentowe się nie sumują
Ochotnicy muszą być zameldowani na terenie województwa lubuskiego lub być mieszkańcami województwa. Projekt nie przewiduje ograniczeń ze względu na stosunek pracy. Do projektu zgłaszać mogą się osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, a także zatrudnieni. Ważny będzie pomysł na biznes, oraz dodatkowe czynniki: innowacyjność, realność założeń, sytuacja na rynku pracy, predyspozycje osobiste i zawodowe.

Po zakończeniu rekrutacji rozpocznie się etap szkoleniowy, który potrwa 4 miesiące. Szkolenia przygotują merytorycznie uczestników do założenia i prowadzenia firmy. Przewidziane są szkolenia, warsztaty i gra symulacyjna:
1. Szkolenia teoretyczno-praktyczne (80h) oraz 5 godzin doradztwa indywidualnego
2. Warsztaty podnoszące kompetencje osobiste (32h)
3. Gra symulacyjna (16h) - wirtualne zarządzanie firmą i finansami, dynamiczny warsztat, podczas którego trzeba szybko podjąć właściwe decyzje
Szkolenia odbędą się w systemie spotkań jednodniowych (8h) i weekendowych. Ich terminy  zostaną dopasowane do potrzeb uczestników. Szkolenia ośmiogodzinne będą się odbywać w Słubicach w budynku Collegium Polonicum. Szkolenia weekendowe odbędą się w wybranych ośrodkach szkoleniowych na terenie województwa.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne, finansowane w 100 % przez Unię Europejską.

Po całym bloku szkoleniowym uczestnicy będą składali pełne wnioski o dotację wraz z biznesplanem. Dla 16 spośród 20 uczestników przewidziane są jednorazowe dotacje inwestycyjne na założenie własnej firmy.
Dotacja inwestycyjna dla jednej firmy wyniesie do 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł). Przez pierwszy rok działania nowej firmy będzie prowadzone finansowe wparcie pomostowe oraz merytoryczne. Każdy uczestnik będzie miał kontakt z doradcami z dziedziny prawa i finansów, którzy będą wspierać przedsiębiorców w działaniach.

Promocja nowych przedsiębiorstw:
Targi Małej Przedsiębiorczości - społeczność lokalna województwa będzie miała możliwość poznać nowo założone firmy i oferowane przez nie usługi.
Konferencja - spotkanie przedsiębiorców z województwa lubuskiego. Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni właściciele nowo założonych firm jak i przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność już od wielu lat. Konferencja będzie także uroczystym podsumowaniem projektu.

Wszystkie pytania można kierować drogą elektroniczną pod specjalny adres mailowy:
superszef(at)fundacjacp.org
oraz telefonicznie: 095 7592 444 lub 095 7592 389 lub 095 7592 391

 

Strona sponsora: www.efs.gov.pl

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.