Atrakcyjne szkolenia dla gmin, starostw i urzędów miast!

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach realizuje projekt finansowany z Unii Europejskiej, który polega na przeprowadzeniu szeregu szkoleń dla pracowników urzędów gmin i miast, starostw powiatowych i urzędu marszałkowskiego w województwie lubuskim. Projekt "Przyjazny Urząd  - szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników samorządów" jest realizowany od listopada 2008 do marca 2011. Przez cały okres trwania projektu Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oferuje samorządom całą serię warsztatów i szkoleń o tematyce związanej z pracą w urzędzie. W sumie odbędzie się po 20 szkoleń w 3 różnych ośrodkach szkoleniowych. Szkolenia podzielone są na 5 grup tematycznych zwanych modułami:

Rok 2009

Moduł I - Komunikacja - 6 szkoleń podnoszących kompetencje osobiste
1. Komunikacja interpersonalna
2. Komunikacja i zespołowość
3. Prezentacja i wystąpienia publiczne
4. Rozwiązywanie konfliktów
5. Trening antystresowy - sposoby radzenia sobie ze stresem
6. Mediacje - niwelowanie negatywnych kontaktów pomiędzy pracownikami

Moduł II - 4 szkolenia z organizacji pracy
1. Nowoczesne metody pracy biurowej
2. Zarządzanie czasem
3. Ochrona danych niejawnych
4. Kurs obsługi komputera ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

Rok 2010

DODATKOWO ze względu na duże zainteresowanie:

1 edycja Modułu I - 6 szkoleń

1 edycja kursu komputerowego ECDL

Moduł III - NGO a JST - współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi - 2 warsztaty
1. Ustawa o pożytku publicznym
2. Przykłady dobrych praktyk

Moduł IV- Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych
1. Przygotowanie projektu
2. Studium wykonalności
3. Zarządzanie projektem
4. Finanse projektowe

Moduł V - Współpraca międzynarodowa - 4 szkolenia w tym 2 językowe
1. Modele współpracy z partnerami zagranicznymi
2. Komunikacja interkulturowa
3. Język niemiecki dla początkujących i dla średniozaawansowanych

Rok 2011

Moduł IV- Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych
1. Przygotowanie projektu
2. Studium wykonalności
3. Zarządzanie projektem
4. Finanse projektowe

Moduł V - Współpraca międzynarodowa
1. Modele współpracy z partnerami zagranicznymi
2. Komunikacja interkulturowa

1 edycja kursu komputerowego ECDL

Cała seria szkoleń jest prowadzona 3 razy na terenie województwa, w wybranych miastach powiatowych, tak aby pracownicy różnych urzędów mogli w nich uczestniczyć. Burmistrzowie, wójtowie i starostowie mogą oddelegować swoich pracowników na szkolenia bezpłatnie. Generalnie urzędy korzystają na tej ofercie pod wieloma względami:
- merytorycznie - samorząd podnosi kwalifikacje pracowników
- finansowo - samorząd nie obciąża budżetu, koszty dojazdu są refundowane
- organizacyjnie - samorząd nie musi angażować czasu i personelu w kwestie organizacyjne

Strona sponsora: www.efs.gov.pl

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.