Nowoczesna eduk@cja

 

Rozdaliśmy 2.5 mln złotych lubuskim szkołom!

Projekt "Nowoczesna Eduk@cja - skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w województwie lubuskim" jest realizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum od stycznia 2007. Projekt kończy się w marcu 2008. Projekt jest realizowany na terenie  powiatów: Gorzowskiego, Międzyrzeckiego, Słubickiego, Strzelecko-Drezdeneckiego, Sulęcińskiego i Świebodzińskiego.

Nowoczesna eduk@cja to projekt wyrównywania szans edukacyjnych i budzenia zainteresowań uczniów w północnej części województwa lubuskiego. Uczniowie lubuscy powinni mieć taką samą szansę w dostępie do nowoczesnych metod nauczania, najlepszej wiedzy i wsparcia ze strony szkoły, jak ich koledzy i koleżanki w całej Polsce. Taka wspierająca uczniów szkoła to jednak nie tylko dobrze i profesjonalnie prowadzone zajęcia. To również szkoła, która pomaga dzieciom stawać się członkami społeczności, uczy odpowiedzialności i umożliwia rozwijanie własnych pasji. Szkoła dzięki której dzieci mogą mieć dostęp do najnowocześniejszych technologii przekazywania wiedzy, do najnowszych informacji i umiejętności. To jest dla nas synonimem nowoczesnej edukacji.


W projekcie realizowane są następujące działania:

1. Rekrutacja szkół do projektu, przygotowanie szkolnych projektó i rozdanie dotacji:

W styczniu 2007 zaprosiliśmy szkoły i samorządy lokalne do udziału w projekcie. Adresatami projektu są szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Udział polega na przygotowaniu przez szkoły projektów, których realizacja będzie finansowana przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W pracy nad projektem szkoły otrzymały fachowe doradztwo pozwalające przekuć pomysł w znakomicie przygotowany plan z budżetem i harmonogramem. Szkoły z najlepszymi projektami otrzymały od fundacji dotacje do 50000 zł.

2. Animobus

Poza projektami dla szkół Fundacja na rzecz Collegium Polonicum realizuje inne formy wsparcia uczniów i promocji edukacji.  Dodatkową atrakcją projektu jest Animobus, czyli animacyjny autobus. Jego celem jest animacja środowisk lokalnych i zorganizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pracy. W przypadku Animobusu oznacza to zajęcia informatyczne na laptopach oraz rytmiczno-muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

3. Portal edukacyjny

W ramach projektu powstał portal edukacyjny. Jego celem jest wymiana doświadczeń między szkołami i promocja dobrych praktyk.

Wszystkie informacje o "Nowoczesnej Eduk@cji" znajdują się na stronie internetowej:

www.nowoczesnaedukacja.pl


Fundacja jest liderem projektu. W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja zajęła 4 miejsce w Polsce. Nasza dotacja składa się z puli środków przeznaczonych dla szkół (2,5 miliona złotych) oraz z puli przeznaczonej na zarządzanie, promocję, portal edukacyjny i ANIMOBUS. W ramach projektu, celem wsparcia uczestniczących w nim szkół Fundacja przygotuje między innymi film i spójną serię materiałów promocyjnych.

Informacja dodatkowa o przetargach:

?W dniu 16 lutego 2007 r. zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego. W jego wyniku została wybrana oferta firmy Morele.net s. c. R. Stasiak, M. Pawlik, ul. Gdańska 20 Kraków. Z firmą zawarto umowę w dniu 12 marca 2007 r. na kwotę 19 600 PLN brutto.?

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego