Mentoring dla kobiet - projekt dla województwa lubuskiego

Celem projektu jest rozpowszechnienie mentoringu, jako formy wspierania rozwoju kadr na rynku pracy za pomocą transferu wiedzy z Brandenburgii do województwa lubuskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez zapoznanie z ideą mentoringu wybranych partnerów społecznych i osób decyzyjnych na szczeblu regionalnym w takim stopniu, który pozwoli wypracować nie tylko akceptacje, ale i chęć wdrażania podobnych programów na terenie województwa lubuskiego. Wytworzenie korzystnej atmosfery wokół mentoringu oraz odpowiednie merytoryczne przygotowanie decydentów mają doprowadzić do bezpośredniego celu projektu. Oprócz sieci zwolenników będzie nim stworzenie konkretnego planu wdrażania mentoringu w formie kolejnego projektu oraz starań o pozyskanie dofinansowania na kontynuacje.

 

Czym jest mentoring?

 

To partnerska relacja między mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia.

 

Jak długo trwa projekt?

 

Okres realizacji projektu to: 11.09.2009 - 10.06.2010

 

Kto go realizuje?

 

Projekt jest realizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach w partnerstwie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina z Frankfurtu nad Odrą (Europa-Universität Viadrina Frankfurt Oder).

 

Fiszka projektu "Mentoring dla kobiet" - plik PDF

 

Prezentacja przygotowana na potrzeby Lubuskiego Kongresu Kobiet (17.10.2009 r.) - 2 MB

 

Projekt finansowany jest w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.