EKO uniwersytet

EKO uniwersytet dla dzieci

 

EKO uniwersytet dla dzieci to projekt Fundacji na rzecz Collegium Polonicum realizowany w partnerstwie z Collegium Polonicum w Słubicach oraz przy współpracy pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

W ramach projektu powstanie pierwszy w Polsce uniwersytet dla dzieci zajmujący się tematyką ekologii i ochrony środowiska.

 

EKO uniwersytet skierowany jest do młodzieży w wieku od 10 do 13 lat i zakłada kompleksowe wdrożenie w tematykę ochrony środowiska, począwszy od racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami środowiska, zapobieganiu powstawaniu i recyklingowi odpadów, aż po zdrowy tryb życia propagowanie konsumpcji przyjaznej środowisku.

 

Przez 9 miesięcy uczniowie szkół podstawowych będą brali udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Całość będzie prowadzona w atrakcyjnej uniwersyteckiej formie wraz z wykładami, indeksami i zaliczeniami, tak aby szkolna młodzież mogła odkryć i poznać atmosferę studiowania.

 

Do udziału w zajęciach EKO uniwersytetu zapraszamy szkoły podstawowe z terenu całego powiatu słubickiego. Wykłady będą także otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 

Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w październiku.

 

Więcej informacji o EKO uniwersytecie można znaleźć na nowo powstałej stronie internetowej www.ekouniwersytet.fundacjacp.org.

 

EKO uniwersytet należy do Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych (EUCU.NET)

 

Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.