Aktywne lubuskie

Od marca Fundacja realizuje nowy projekt ?Profesjonalne organizacje społeczne ? aktywne lubuskie?. Celem projektu jest podniesienie aktywności i skuteczności działania organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego.

Chcemy to osiągnąć poprzez wzmocnienie i wzrost kompetencji członków 10 organizacji pozarządowych, działających na terenie naszego województwa.

Nasze cele chcemy realizować poprzez cztery główne działania:

 • warsztaty podnoszące kompetencje
 • tutoring
 • targi aktywności społecznej
 • strona internetowa

Zależy nam na tym, żeby organizacje, które biorą udział w projekcie otrzymały fachowe, stabilne i długotrwałe wsparcie. Ważne jest to, żeby członkowie organizacji zintegrowali się poprzez wymianę doświadczeń i wzięcie udziału w warsztatach, szkoleniach i Targach Aktywności Społecznej. Poprzez działania tutorów wzmocniony zostanie potencjał każdej organizacji, a fachowe doradztwo przyczyni się do podniesienia jakości ich działania.

Razem z nami projekt realizować będą:
nasi partnerzy:

 • Fundacja Alicji
 • Towarzystwo Integracji Społecznej
 • Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku
 • Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Pomost w Świebodzinie

oraz organizacje, które zadeklarowały udział w projekcie:

 • Bank Żywności w Zielonej Górze
 • Polski komitet Pomocy Społecznej- Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze ? Stowarzyszenie Charytatywne
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego ? stowarzyszenie
 • Stowarzyszenie Chociszewo ? Wspólna Przyszłość w Chociszewie
 • Stowarzyszenie ?Rozwój poprzez działanie?
 • Stowarzyszenie ?Nasza Wieś Jutro?
 • Fundacja Inicjatyw Społecznych ?Dla Przyszłości?

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Więcej na stronie: www.activite.pl